سایت تخصصی دانشجویی مکانیک خودرو

مجموعه کاملی از کتاب و جزوات و تحقیق آماده رشته مکانیک خودرو ویژه دانشجویان

انواع سنسورهای به کار رفته در خودرو


درجه بنزین:

 این سیستم دارای یک جفت تیغه ترموستاتیک است که هر یک ازآنها یک سیم پیچ حرارتی دارد.هردو سیم پیچ از طریق سوئیچ جرقه بطور سری با باطری مرتبط  می گردد. قسمت داخل مخزن , یک شناور دارد که به یک بادامک متصل است ,بادامک ضمن گردش نیروی خمشی بیشتریا کمتری به تیغه ترموستاتیک داخل مخزن واردمی سازد .زمانی که مخزن پر باشد ,شناور بالا آمده وفشار خمشی قابل ملاحظه ای به تیغه ترموستات وارد میکند وسیم پیچ حرارتی ,آن را گرم می نماید وقتی این تیغه به اندازه کافی گرم شد خمش بیشتری پیدا می کند وپلاتین ها بازمیشوند بعد که تیغه سرد شد پلاتین هادوباره بسته می شوند .این عمل تا موقعی که سوئیچ جرقه وصل است ادامه دارد همزمان بااین عمل ,تیغه دستگاه جلوی راننده نیز گرم میشود وبه همان اندازه خمش پیدا می کند حرکت این تیغه توسط اهرم هایی به یک عقربه منتقل  وعقربه  جلوی  یک  صفحه  مدرج  حرکت می کندومقدار بنزین را نشان می دهد .حال اگر مخزن خالی باشد شناور پایین می ایستد وبادامک تیغه ترمو ستات رابه مقدار کمی خم می کند در نتیجه با یک مقدار جزیی حرارت حاصل ازسیم پیچ ,تیغه خمش بیشتری پیدا کرده وپلاتین باز می شود بنا براین ,تیغه دستگاه جلوی راننده نیز مقدار کمی خم می شود وعقربه به سمت خالی حرکت می کند .

  

فشارسنج الکتریکی ازنوع ترموستاتیک-

 

این دستگاه شبیه اندازه گیربنزین است با این تفاوت که فشار روی تیغه ترموستاتیک روی مخزن  بنزین  به وسیله  شناور انجام می شد ولی در فشار سنج ,این فشار توسط دیافراگم از طریق روغن وارد می گردد.بقیه قسمتها کاملا" شبیه هم عمل   می کنند.

 

 درجه آب نوع ترموستاتیک-

 

 شبیه درجه بنزین ودرجه روغن است .قسمت روی موتور با دو قسمت قبل از نظر شکل ظاهر متفاوت است ,ولی به روش مشابهی عمل می کند .موقعی که موتور سرداست حرارت تیغه ,بیشتر از جریان الکتریکی تا مین می شود پس باید جریان بیشتری عبور کند و  قسمت  جلوی راننده به  مقدار زیادتری انحراف پیدا می کند و درجه حرارت کمتری را نشان می دهد .ولی زمانی که موتور گرم شد حرارت کمتری از جریان برق گرفته می شود تا تیغه سمت موتوربه درجه حرارت کار کردن برسد وجریان کمتری ازآن عبور می نماید در نتیجه قسمت جلوی راننده درجه حرارت بیشتری را نشان می دهد .

  

درجه روغن نوع فشار سنج انبساطی-

 

دارای یک لوله توخالی خمیده است که یک سر آن ثابت وانتهای دیگرش آزاد است فشار روغن از موتور به وسیله یک لوله به لوله خمیده وارد می شود ولوله  براثر فشار قدری باز می شود این حرکت توسط انتهای آزاد لوله به  وسیله یک میله رابط ویک جفت چرخ دنده کوچک به یک عقربه منتقل می گرددو عقربه در مقابل یک صفحه مدرج حرکت کرده ومقدارفشار روغن رانشان می دهد.

  

 

درجه آب از نوع فشار بخار-

 

این درجه شامل یک حباب نشان دهنده ویک لوله می باشد که حباب را به دستگاه نشاندهنده متصل               می کند .قسمت نشان دهنده دارای یک لوله تو خالی خمیده که یک سر آن توسط یک رابط به یک عقربه متصل شده و انتهای  دیگر توسط یک لوله به حباب وصل است .حباب ومعمولا"در مجرای آب موتور نصب می شود مانند اتر پر شده است وقتی درجه حرارت موتورافزایش می یابد مایع داخل حباب شروع به تبخیر میکندوایجاد فشار می شود که از طریق لوله رابط به لوله خمیده منتقل شده وتمایل دارد لوله را راست کند .حرکت لوله خمیده باعث حرکت عقربه درمقابل صفحه می گردد ومیزان گرمای آب موتور روی صفحه مدرج مشخص می شود. مانند فشار سنج انبساطی که در فوق تشریح گردید.


در مورد ماشیهای انژکتوری

در زیر شکلی از ecu به همراه نکاتی به زبان اصلی میباشد .

در مورد ماشیهای انژکتوری :

 

در اتومبیلهای انژکتوری به جز مدلهای قدیمی(مدل پراید کیا ) دیگر از دلکو در این خودروها خبری نیست و عملا دلکوحذف شده است پس سوال در این جاست که تقسیم برق که توسط دلکو صورت میگیرد چه میشود؟

در این کوئلها دیگر چیزی به نام تقسیم برق نداریم بلکه کوئل این وظیفه را انجام میدهد به این صورت که به این کوئلها " کوئل دوبل میگویند و به این صورت است که این کوئلها همزمان دارای دو جرقه است .

سیاندر 1 و 4 با هم جرقه میخورند ودر سیلندر 2 و 3 با هم جرقه زده میشود بنابراین اگر ما جای وایر 1و4 را باهم عوض کنیم عملا هیچ اتفاق نمی افتد در مورد سیلندر 2و3 نیز چنین است

وقتی سیلندر 1 و 4 با هم جرقه میخورند چون فقط یکی از سیلندرها در مرحله انفجار است پس فقط جرقه همان شمع مفید واقع میشود و سیلندر دیگر که که نیز هم زمان در ان جرقه میزند هرز میزند و ان جرقه به هدر میرود .

کوئلها نیز به دوقسمت تقسیم میشوند :

1- کوئلهای دوبل یکپارچه : چهار برجک که وابر به آنها متصل میشود بروی یک واحد قرار دارد و با سوختن یکی از برجکها نباز به تعویض کل کوئل میباشد

2- کوئلهای دوبل درپارچه : دو برجک 1و4 بروی یک کوئل و دوبرجک 2و3 بروی یک برچک دیگر است ولی نزدیک هم هستند و مزیت آن این است که با سوختن یکی از کوئلها نیاز به تعویض کل کوئلها نیست

نکته : وایرهای مورد استفاده در کوئلهای انژکتوری باید از نوع سیلیکونی باشد که قطر آن 8 میلیمتر مربع است

قسمت فشار ضعیف کویل که سیمهای نازک به ان وارد میشود دارای ترمینالهائی به شماره 1-2-3-4 میباشد که ترمینال 1و2 به ان منفی از ای سی یو وارد میشود و شماره 4 به آن برق مثبت از رله دوبل وارد میشود و ترمینال شماره 3 به صورت آزاد رها شده است که تعمیرکاران آزاد به عنوان سیم یکسره میشناسند ولی محلی برای نصب خازن است تا عمر مفید کویل بالا رود ( در تعجبم که چرا خازن را نصب نکرده اند ) شاید برای عیب یابی تعبیه کرده اند

خازن مورد استفاده باید 25/. میکروفاراد ظرفیت داشته باشد .

نکته : برای تست برق امدن سر وایرها از کشیدن و گرفتن وایرها به بدنه خودداری کنید زیرا موجب اسیب دیدن کویل و ای سی یو میشود بلکه با قرار دادن یک شمع در سر ان از وجود برق مطمئن شوید


معرفی اجزای خودروهای انژکتوری :

در خودرو " سنسورها بعنوان جاسوسهائی عمل میکنند که دایما وضعیت خودرو را حس میکنند و به ecu خبر میدهند و ecu نیز براساس خبرهای دریافتی از وضعیت موتور دستورهایی به مامورهای خود که همان عملگرها actureهستند میفرستد تا آنها براساس دستور دریافتی کارکرد خود را تنظیم کنند.

سنسورها در اتومبیل عبارتند از :

1- سنسور دریچه گاز

2- سنسور فشار هوای ورودی

3- سنسور دمای هوای ورودی

4- سنسور ضربه

5- سنسور اکسیژن

6- سنسور دمای بنزین

7- سنسور سرعت خودرو

8- سنسور دور موتور

9- سنسور موقعیت میل سوپاپ

10- سنسور دمای آب

عملگرها در خودرو عبارتند از :

1- رله فن

2- انژکتور

3- کویل دوبل

4- استپر موتور

5- پمپ بنزین

6- شیر برقی کنیستر

7- آمپر دور موتور

8- رله دوبل

9- چراغ عیب یاب

در حال حاضر راجع به کویل و انژکتور بحث شده است و در ادامه با توجه به مطالب فوق بقیه مطالب توضیح داده خواهد شد .ادامه مبحث ecu :

همانطور که میدانید ecu به معنای electronic control unit میباشد که به معنای واحد کنترل الکترونیکی میباشد که در حقیقت مغز دستگاه میباشد و در صورت خرابی بقیه قسمتها به خوبی کار خود را انجام نمیدهند .

محل قرار گیری ecu در اتومبیلهای مختلف فرق میکند مثلا در زانتیا در قسمت موتور داخل یک جلد پلاستیکی و در ۲۰۶ نیز همینطور است ولی در پراید در زیر داشبورد در سمت راننده قرار دارد که میتوان با باز کردن دو پیچ آن را جدا کرد .و در مزدا ۳۲۳ در قسمت کنسول وسط قرار دارد .

البته قابل ذکر است که بعضی از خودروها درارای چند ecu هستند که هرکدام وظیفه خاصی را دنبال میکنند مثلا بعضی برای ترمزهای abs و بعضی برای کنترل گیربکس اتوماتیک میباشد که بنز کلاسیک که در اختیار نیرو انتظامی است دارای چند ecu میباشد (البته خیلیها آن را با الگانس اشتباه میگیرند )

ecu فوقالعاده حساس میباشد لذا کسانی که برای نصب دزدگیر اقدام میکنند باید نزد افراد خبره بروند تا آسیبی به به ان زده نشوند .( البته قابل ذکر است که بعضی کارخانجات تولید کننده خودرو با نصب دزدگیر مخالفند و در صورت نصب آن خارج ار نمایندگی سیستمهای برقی را  شامل خروج از گارانتی میدانند !!!!!!!).

ضمنا قابل ذکر است که ماشینهای ۲۰۶ تیپهای جدید و زانتیا و ......نیاز به دزدگیر ندارند زیرا سوئیچ انها انحصاری و کددار است ( نکته قابل ذکر نیز این است که تا دقایقی بعد از خاموش شدن لامپ داخل اطاق اتومبیل را مواظبت نمایند زیرا که در این فاصله زمانی احتمال سرقت خودرو وجود دارد.)

قابل توجه تعمیرکاران : در موقع کار با ماشینهای انژکتوری به دلیل حساس بودن ecu سعی شود از چراغ تست استفاده نشود بلکه از مولتی متر استفاده شود .

البته ecu چند مدل است که فقط به اسامی بعضی از انها اکتفا میکنیم :

۱ - ecu  sL 96

2- ecu  kia

3- ecu  siemense

4- ecu   sagem

5 - ecu   مدل جانسونسنسورهای سرعت چرخ:

واحدکنترل الکترونیک(ECU)از سیگنالهای ارسالی(فرکانس چرخ)ازسنسورهای چرخ بعنوان مبنای تشخیص سرعت دورانی چرخ استفاده میکند
پین سیم پیچی شده سنسور چرخ که مستقیما بالای رینگ حلقه ای دورانی قرار داشته وبه توپی چرخ متصل است(در برخی خودروهااین سنسوربر روی دیفرانسیل قرار دارد)این پین به یک مگنت مغناطیسی که میدان الکتریکی در حول ان وبه سمت بیرونی رینگ ایجاد میکندمتصل شده است.هنگامی که رینگ شروع به دوران میکند پین در معرض عبور دندانه ها وفاصله ایجادشده پین در معرض عبور دندانه ها وفاصله ایجاد شده بین دندانه ها قرار دارد. این عامل باعث تغیرمداوم حوزه مغناطیسی شده که در نتیجه ولتاژی در سیم پیچی سنسورهای ایجاد شده که فرکانس هر کدام به عنوان مرجع دقیقی از سرعت چرخ به کار میرود
تر کیب بندیهای مختلفی از پینها جهت نصب در شرایط مختلف توپیها چرخ مود استفاده قرار میگیردکی از طراحیهای مختلف نوع chiselمیباشد که به صورت عمود بر چرخ دندانه دار (رینگ)قرار میگیرد و پرکار بردترین نوع ان میباشد
نوع دیگر ازطراحی سنسورهانوع RHOMBUSمیباشد که بصورت محوری(شعاعی)با چرخ دندانه دار نصب می شود در هردو این نوع طراحیها موقعیت نصب سنسور ضروری است که سنسوربدقت وبا فاصله مناسب ودقیق با چرخ دندانه دار قرار گیرد.بهر حال تنظیمات خاصی در خصوص قرار گیری پین وجود ندارد ولی چرخ دندانه دار بایستی دارای دارای قطر مناسبی بوده دارای حداقل دندانه باشد.فاصله مابین سنسور وچرخ دندانه دار در حدود 1م.م میباشدودر این فاصله بایستی به جهت ارسال سیگنالی دقیق از سنسور بدقت رعایت گردد.سنسورهای که بدقت وبه صورت محکم نصب میگردند در مقابل نوسانات شدید خودرو نیزبدون کوچکترین اشکالی جهت ارسال سیگنال مقاومت خواهندکرد هم چنین این سنسورها در مقابل آب والودگیهای مختلف نیز مقاوم بوده وقبل از نصب با لایهای ازگریس ومواد روغنی محافظت می گردند

سنسور سرعت چرخ نوعdf2
سنسور سرعت چرغ df2 دارای مدولهای مختلفی می باشد که امکان تست مجزایی را مهیا میکند . این سنسور از جنس استیل بوده و پایه های نگهدارنده آن جوشکاری شده اند نوک این سنسور از پلاستیک پوشانده و یک عایق محافظ ان را از پوسته محفظت میکند .


سنسور سرعت چرخ نوع df3
این نوع سنسور نوع ساده ای از سنسور بلائی است که ساختمان و عملکرد آن یکسان می باشد .
المنت سنسوربا محافظ پلاستیکی ان به طور کامل با رزین محافظت گردیده است تا از تاثیرات خارجی در امان باشد مجموعه توسط یک مسیر برنجی در قاب مربوط قرار دارد .


ECU چیست؟

 مخفف Electronic Control Unit يا واحد کنترل الکترونيک مي باشد و نقش هدايت و کنترل يک خودروي انژکتوري را بر عهده دارد. همانطور که مي دانيد خودروهاي انژکتوري بدليل عملکرد بهتر و توانايي پاس کردن استانداردهاي آلودگي، بطور کامل در تمام دنيا جايگزين خودروهاي کاربراتوري شده اند و مغز اين سيستم ECU مي باشد. ECU با توجه به سنسورهايي که به موتور متصل است وضعيت و شرايط خودرو را تحليل کرده و پاسخهاي لازم را به خروجيها که عبارتند از: انژکتورها، جرقه زنها و ... اعمال مي کند. سنسورهاي کيت هاي انژکتوري مختلف هستند که هر چه تعداد آنها بيشتر باشد ECU بهتر مي تواند شرايط موتور را درک کند. سنسورهاي مهم خودروهاي انژکتوري عبارتند از: سنسور دور يا RPM، سنسور فشار داخل مانيفولد يا MAP، سنسور دريچه گاز يا TPS، سنسور دماي آب يا CTS، سنسور دماي هوا ATS، سنسور اکسيژن يا لاندا، سنسور ضربه و ...

 

سازندگان معروف ECU چه شرکتهايي هستند؟

1) شرکت Bosch آلمان: اين شرکت بهترين و معروفترين سازنده ECU و کيت انژکتوري در دنيا مي باشد و در اغلب خودروهاي پيشرفته جهان نشاني از آن را مي توان يافت. چند مدل از زانتيا موجود در ايران داراي کيت انژکتوري Bosch مي باشد.

۲) شرکت
Delco آمريکا: اين شرکت يکي از قديمي ترين شرکتهاي سازنده ECU مي باشد و ECU آن در اغلب خودروهاي آمريکايي بخصوص خودروهاي شرکت GM يا جنرال موتورز بکار رفته است مانند کاديلاک، پونتياک و... همچنين در خودروهاي دوو کره مانند دوو ESPERO.

۳) شرکت
Ford آمريکا: اين شرکت سازنده خودرو، سازنده ECU البته براي خودروهاي فورد مي باشد و اولين بار ايده کنترل تطبيقي يا خود-يادگير در خودروهاي اين شرکت عملا پياده سازي شد.

۴) شرکت
Siemens آلمان: فعاليت اين شرکت گرچه به اندازه رقيب آلماني آن يعني Bosch نيست اما ECU هاي خوبي مي سازد. ECU پرايد انژکتوري موجود در ايران طراحي اين شرکت است.

۵) شرکت
Magneti Marelli ايتاليا: اين شرکت در اروپا محبوبيت زيادي داشته و بر روي اغلب خودروهاي اروپايي کيت آن نصب است. به عنوان مثال خودروهاي فيات مدل PUNTO و فولکس واگن مدل GOLF IV، مزدا ۳۲۳.

۶) شرکت
Sagem فرانسه: بر روي اغلب ماشينهاي فرانسوي ECU اين شرکت نصب است. بنابراين پژو ۲۰۶، مدلهايي از زانتيا؛ همچنين خودروهاي ايراني مانند سمند و پيکان انژکتوري.

۷) شرکت
Nippon Denso ژاپن: اين شرکت توسط شرکت تويوتا تاسيس شده و بخش عمده سهام آن را دارا مي باشد البته ۶ درصد سهام آن متعلق به شرکت Bosch است. ECU اغلب خودروهاي تويوتا (مانند تويوتا لندکروز ) و برخي خودروهاي ژاپني مانند نيسان، هوندا، سوزوکي و ... متعلق به اين شرکت مي باشد.


UNICHIP يا فن آوري تنظيم ECU

امروزه موتورهاي انژكتوري نقشي بسيار اساسي در موفقيت صنايع خودروسازي ايفاء مي‌نمايند و كيفيت و قابليتهاي آن، درصد كارايي خودرو را نشان مي‌دهد. همانطور كه مي‌دانيم كنترل كننده موتورهاي انژكتوري، بردي الكترونيكي به نام ECU مي‌باشد و در واقع كارايي اين بخش تعيين كننده كيفيت يك موتور و در ابعادي ديگر كيفيت خودرو خواهد بود؛ بدين معني كه هرچقدر ECU يك موتور بهتر طراحي شده باشد، آن موتور كيفيت بهتري خواهد داشت.

ECU بر اساس سنسورهايي كه بدان متصل است شرايط كار موتور را درك كرده و فرامين مناسب را به انژكتورها و شمعها صادر مي‌كند. از آنجا كه ديناميك خودرو بسيار پيچيده و غير خطي مي‌باشد، طراحان ECU براي سهولت كار، جداولي را به نام map داخل حافظه ECU مي‌ريزند كه در آن مقدار پاشش سوخت و زاويه آوانس در هر دور و بار موتور مشخص شده است. هر چه دقت اين جداول بيشتر باشد، دقت عملكرد ECU  بيشتر خواهد بود.

نكته‌اي كه بايد توجه كرد اينست كه مقادير اين جدولها وابستگي مستقيمي به پارامترهاي جغرافيايي موتور، نظير فشار و دماي هوا دارد. شركتهاي خودروسازي، ECU را براي يك آب و هواي خاص طراحي نمي‌كنند بلكه مقادير map را بگونه‌اي تنظيم مي‌كنند كه براي انواع شرايط جغرافيايي جوابي بهينه و معقول بدهد. بنابراين map، در اين حالت براي تمام خودروهاي از يك مدل بهينه است نه هر خودروي خاص؛ زيرا هيچ دو خودرويي، حتي از يك مدل كاملاً مانند يكديگر نيستند.

 اگر سيستمي بتواند اين نقيصه را از ECUها برطرف كند، آنگاه مي‌توان به طور اختصاصي map هر خودرو را كاليبره كرده و توان آن را افزايش داد.

اصول عملکرد UNICHIP بدين صورت كه سنسورهاي اصلي در يك موتور انژكتوري (MAP, RPM) را خوانده و سپس با توجه به نقطه كار موتور، مقاديري مجازي از اين دو سنسور را به ECU  اعمال مي‌كند؛ بگونه‌اي كه رفتار ECU نسبت به حالت قبل بهبود پيدا مي‌كند.

آمارها نشان مي‌دهد كه موفقيت UNICHIP در اين زمينه بسيار بالا بوده است:از هر 400 خودرو، فقط يك خودرو ممكن است با UNICHIP  بهينه نگردد، 80% خودروهايي كه در آفريقاي جنوبي استفاده مي‌شوند، UNICHIP را در خودروهاي خود نصب كرده‌اند، UNICHIP بر روي بيش از 320 مدل موتور از خودروسازان بزرگ دنيا پياده شده است.


گرمکن هوزینگ دریچه گاز Throttle Housing Heater Resistor :

این المنت گرم کننده که یک مقاومت حرارتی از نوع PTC است در هوزینگ هوای ورودی و در کنار دریچه گاز نصب شده است. و بلافاصله پس از باز کردن سوئیچ شروع به کار میکند. این المنت برای گرم نمودن نسبی دریچه گاز و جلوگیری از یخ زدگی این دریچه در روزهای سرد و مرطوب بکار رفته و نهایتاً باعث جلوگیری از یخ زدگی دریچه گاز و منافذ هوای دور آرام میشود. در ابتدا، جریان عبوری از المنت زیاد است اما با افزایش دما مقاومت این المنت افزایش یافته و جریان کمی از آن عبور میکند. اما قطع نمی شود. لذا همواره این دریچه و این مسیر گرم می ماند. اهم گرمکن هوزینگ دریچه گاز در دمای معمولی حدود 12 اهم است. محل قرارگیری فیوز گرمکن در جعبه سیاه رنگ داخل اتاق موتور سمت کمک فنر شاگرد است. فرق گرمکن کاربراتور با گرمکن سیستم انژکتوری این است که گرمکن کاربراتور برای گرم کردن نسبی مسیر سوخت و هوای دور آرام به کار رفته اما گرمکن سیستم انژکتوری برای گرم کردن هوزینگ دریچه گاز به کار میرود.

 سنسور دمای آب رادیاتور Colant Termistor :

سنسور دمای آب دارای ویژگی خاصی است که بر مبنای آن میتواند اطلاعات دمای آب رادیاتور را به ECU برساند. وظیفه این سنسور رسانیدن اطلاعات دمای آب رادیاتور به ECU است. لذا زمان تحریک رله قطع کن کولر و متعاقب آن قطع کلاچ کولر در دمای 107 درجه سانتیگراد را این سنسور به ECU خبر میدهد.سنسور دمای هوای ورودی Inlet Air Termistor :

سنسور دمای هوای  دارای ویژگی خاصی است که بر مبنای آن میتواند اطلاعات دمای هوای ورودی را به ECU برساند. این سنسور در ابتدای دریچه هوای ورودی قرار دارد و با هوای ورودی این دریچه در تماس مستقیم است. نقش این سنسور از بعضی جهات بسیار مهم است زیرا در شرایط مختلف دمایی، وزن هوای موجود در یک حجم بخصوص، ثابت نیست. در دمای پایین چگالی هوا افزایش یافته و در دمای بالا کاهش می یابد. پس اگر این سنسور درست کار نکند ECU دیگر قادر نخواهد بود که میزان هوای ورودی را به درستی تعیین نماید. گستره تغییرات مقاومت این سنسور حدود 150 اهم تا 4 کیلو اهم است.


سنسور فشار هوای ورودی Inlet Manifold Pressure Sensor (MAP Sensor):

 این سنسور که محل اصلی آن بر روی سینی فن است با یک شیلنگ به ابتدای دریچه هوای ورودی ارتباط دارد. و با هوای ورودی به این دریچه در تماس مستقیم است. این سنسور که از نوع پیزوالکتریک است در واقع یک پتانسیومتر ساده است که سر وسط آن با فشار هوا لغزیده، عقب و جلو رفته و کار میکند. نقش این سنسور از بعضی جهات بسیار مهم است. زیرا در شرایط مختلف فشار هوا(سطح دریا و یا کوهستان) متغیر خواهد بود. اگر این سنسور درست کار نکند ECU دیگر قادر نخواهد بود که میزان هوای ورودی را به درستی تعیین نماید.

 سنسور موقعیت دریچه گازThrottle Potentiometer :

این سنسور که در انتهای دریچه گاز قرار دارد با این دریچه کوپل شده است. این سنسور شامل یک پتانسیومتر ساده است که سر وسط آن با حرکت دریچه گاز ، می لغزد.


استپ موتور Idling Regulation Step Motor:

 وظیفه اصلی این قطعه، روشن نگه داشتن خودرو در حالت دور آرام است. این قطعه وظیفه بسیار مهمتری نیز دارد. هنگامی که کولر را روشن میکنیم، کمپرسور بار خود را روی موتور وارد میکند. برای جبران آن، استپ موتور ژیگلور مربوطه را کمی به عقب تر می کشد. تا خود به خود گاز کمی زیاد شود. اگر سنسور ضربه نیز نصب شده بود استپ وظیفه گسترده تری داشت. در این حالت استپ موتور باید در هر لحظه سوزن ژیگلور مربوطه را طوری عقب و جلو می کرد تا ضربه حس شده توسط سنسور ضربه ، ناشی از احتراق ناقص سوخت، به گونه مناسبی جبران شده و یا بهبود یابد. استپ موتور کار ساسات را نیز انجام میدهد. در هنگامی که خودرو سرد است سوزن آن طوری تنظیم میشود که خودرو با اولین استارت روشن شود. کار دیگر استپ موتور، تنظیم هوای مورد مصرف سیلندرها در زمان رها کردن گاز است. در خودروهایی که فاقد این سیستم هستند با رها کردن گاز، تنظیم سوخت و هوا به علت بسته شدن دریچه گاز به هم میخورد و دیده میشود که به هنگام رها کردن گاز، خودرو به طور لحظه ای دود میکند. اما در این سیستم با وجود استپ موتور دیگر این مشکل وجود ندارد. محل قرارگیری استپ موتور ، روی هوزینگ هوای ورودی است.

 


سنسور دور موتور Engine Speed Sensor :

این سنسور با داشتن دو پایه ارتباطی به ECU میتواند بصورت امواج سینوسی، اطلاعات مربوطه به دور لحظه ای موتور را به ECU ارسال کند. این سنسور که وظیفه بسیار مهمی را بازی می کند. انتهای این سنسور که دارای یک آهنربای دائم و یک سیم پیچ است با چرخ دنده های فلایویل دور موتور که کمی جلوتر از فلایویل اصلی موتور است چند میلیمتر فاصله دارد. این فلایویل میتوانست شامل 60 دنده منظم باشد که دو دندانه آن را برداشته اند. حین چرخش فلایویل هنگامی که محل دو دندانه پاک شده به سر انتهایی سنسور رسید ، دو پیستون هم کورس دقیقاً در نقطه مرگ بالا قرار دارند. 180 درجه پس از این ، دو پیستون هم کورس دیگر هم به نقطه مرگ بالا میرسند. نحوه عملکرد این سنسور بدین صورت است که با عبور هر دندانه از جلوی سنسور، یک پالس به ECU فرستاده میشود. هنگامی که دندانه های پاک شده به سر انتهایی سنسور رسید دیگر پالسی ارسال نشده و ECU  متوجه میشود که نقطه مرگ بالا فرا رسیده و باید دستور پاشش سوخت و جرقه زنی را صادر کند. دو دندانه پاک شده با احتساب 60 دندانه در 360 درجه، گستره 12 درجه را شامل میشوند. این بدین معناست که حداکثر آوانس استاتیکی دلکو 12 درجه میتواند باشد.سنسور سرعت خودرو Vehicle Speed Sensor:

این سنسور با داشتن یک پایه خروجی میتواند بصورت پالس، اطلاعات مربوط به سرعت لحظه ای خودرو را به ECU   ارسال کند. محل قرارگیری این سنسور روی دیاق دیفرانسیل است. داخل این سنسور یک آهنربای دائم و یک سیم پیچ وجود دارد و با سیم کیلومتر در ارتباط است. نحوه عملکرد این سنسور بدین ترتیب است که با چرخش سیم کیلومتر، پالس هایی به ECU می فرستد. به کمک این پالس ها ECU سرعت خودرو را محاسبه میکند. لازم به ذکر است که درجه کیلومتر و سرعت سنج در پژو همچنان با سیم کیلومتر کار میکند.

 

منبع:http://mechanic9001.blogfa.com


برچسب‌ها: اجزای داخلی خودرو و آشنایی بیشتر با آنها
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |